Dr. Börcsök Zoltán

Elérhetőség

Telefon: +36 99 518 226
E-mail: zoltan.borcsok[at]skk.nyme.hu
Iroda: Természeti Erőforrások Kutató Központ (NRRC), 3. emelet, 326-os helyiség

Végzettség, tanulmányok, tudományos minősítések

 • PhD: NYME EMK: Magyarországi mezei szilek levélmorfológiai vizsgálata (2009)
 • NYME, Erdőmérnöki Kar, Természetvédelmi Szakmérnöki Szak, (2001-2003)
 • ELTE TTK Biológia tanár (1997-1999)
 • Felsőfokú tanulmányok: ELTE, TTK, Biológus (1993-1998) ökológia és evolúcióbiológia szakirány (1996-1998)
 • Gomba-szakellenőr, ELTE (1997)

Beosztás

Tudományos munkatárs

Eddigi munkahelyek

 • 1998-1999 Soproni Egyetem, EMK, Növénytani Tanszék, tanszéki munkatárs
 • 2000 Nyugat-Magyarországi Egyetem, EMK, Növénytani és Termőhelyismerettani Intézet, intézeti munkatárs
 • 2001-2005 Nyugat-Magyarországi Egyetem, EMK, Növénytani és Termőhelyismerettani Intézet egyetemi tanársegéd
 • 2005-2009: NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet, intézeti munkatárs
 • 2009- NYME, FMK, IK tudományos munkatárs

Oktatási területek

Faanatómia, Dendrológia (Erdő- és Fagazdálkodás).

Kutatási területek

 • Soproni-hegység és környékének gombavilága
 • Ascomycoták
 • Mikroszkópia
 • Magyarországi fafajok anatómiai tulajdonságai
 • Klímaváltozás és fahasznosítás, szén-dioxid egyenlegek

Tagság

 • 1998-: Magyar Biológiai Társaság / Ökológiai és Botanikai szakosztályi tagság
 • 2000-: Mikológus Társaság, tag
 • 2003-: Castanea Környezetvédelmi Egyesület, Gombász Kör, elnök

Publikációk

 1. Bak M., Börcsök Z., Molnár S. (2013): A zselnicemeggy (Prunus padus) anatómiai és fizikai sajátosságai (The zselnice cherry (Prunus Padus) anatomical and physical characteristics) FAIPAR 61:(1) pp. 5-9.
 2. Molnár., S., Répay D., Börcsök Z. (2013): Mesélnek a gombák.(The mushrooms telling stories) of NYME-ERFARET, Sopron. ISBN 978-963-08-6471-8. pp 92.
 3. Molnár S., Börcsök Z., Pásztory Z., Komán Sz. (2013): Mire elég a magyar denromassza? Az energetika fejlesztésének lehetőségei és korlátai. (For what is enough the Hungarian dendromass? Possibilities and limits of the development of energetics) Erdészeti Lapok CXLVII évf. 6. szám (2013. június): 173-175.
 4. Molnár S., Bak M., Börcsök Z. (2013): A házi berkenye faanyaga. (The wood of rown) Magyar Asztalos és Faipar, 2013.09. pp. 74-75.
 5. Molnár S., Bak M., Börcsök Z. (2013): A házi berkenye faanyaga. Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 10. szám (2013. október) pp. 332-333.
 6. Tolvaj, L., Molnár, S., Börcsök, Z. (2012): A klímaváltozás hatása a faminőségre. (The impact of climate change for the quality of wood) Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Püspökladány, 2012. november 9. pp:95-99. ISBN 978-963-334-087-5.
 7. Molnár., S., Répay D., Börcsök Z. (2012): Mesélnek a fák. (The trees telling stories) NYME-ERFARET, Sopron. ISBN 978-963-9883-95-6. pp 80.
 8. Tolvaj L, Molnár S, Börcsök Z. (2012): A klímaváltozás hatása a faminőségre. (The impact of climate change for the quality of wood) In: Csiha I (szerk.) Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap: Tudományos eredmények a gyakorlatban. Konferencia helye, ideje: Püspökladány, Magyarország, 2012.11.09 Püspökladány: Alföldi Erdőkért Egyesület, 2012. pp. 95-99. (ISBN:978-963-334-087-5).
 9. Fehér, S., Komán, Sz., Taschner, R., Börcsök Z. (2012): Increasing the value of hardwood veneers by heating treatment. Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2012.09.10-2012.09.11. Sopron: LŐVÉR-PRINT Kft., 2012. 125-134 p. (ISBN:978-963-9883-97-0)
 10. Ábrahám, J., Komán Sz., Börcsök Z. (2012): Colour change of wood surfaces due to reactions with dispersion adhesives. Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2012.09.10-2012.09.11. Sopron: LŐVÉR-PRINT Kft., 2012. 292-300 p. (ISBN:978-963-9883-97-0).
 11. Fehér, S., Nagy, B., Komán, Sz., Börcsök, Z., Taschner, R. (2012): Changing of veneers’ color by heat treatment. In: International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2012.03.26-2012.03.27. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012. pp. 1-6. (ISBN:978 963 334 047 9).
 12. Schöberl M., Börcsök Z., Führer E. (2011): Erdő és a faanyag lehetséges szerepe a klímavédelemben.(The potential role of forests and timber in climate protection) In: Molnár, S. (szerk.) (2011): Örök társunk a fa. NYME Kiadó, Sopron. pp. 56. ISBN 978-963-334-009-7.
 13. Molnár, S., Börcsök Z. (2011): Barátaink a fák (The trees are our friends). Napkori Erdőgazdák Zrt. Napkor. pp. 104. ISBN 978-963-08-1634-2
 14. Börcsök, Z., Schöberl, M., Molnár, S., Lakatos, Á., Ábrahám, J., Molnár, A. (2011): A faipari termékekben tárolt szén szerepe a klímavédelemben. (The role of carbon storedge in wood products in climate protection) Magyar asztalos és faipar 2011/4 pp 88-90.
 15. Molnár S., Börcsök Z., Schöberl M., Lakatos Á. (2011): Fatudomány és a fahasznosítás ökológiai és társadalmi vonatkozásai.( The ecological and social aspects in wood science and wood utilization) Széchenyi emlékezet és az erdők éve 2011. november 2., Nagycenk. Előadás.
 16. Molnár S., Csupor K., Börcsök Z., Molnár A., Komán Sz. (2011): A nyírbátori fafeldolgozó üzem optimális üzem-méretének meghatározása és a vöröstölgy hengeres oszlopok kültéri tartósságának növelése.(The definition of the optimal size of Nyírbátor’s wood processing plant, and increasing the durability of the outdoor red oak cylindrical columns Kutatási zárójelentés. 49 pp.
 17. Molnár S., Pásztory Z., Molnár A., Börcsök Z., Benke G. (2011): Mikebudai fűrészüzem hatékonyság növelése innovatív eljárásokkal. Kutatási zárójelentés. 46 pp.
 18. Winkler A., Alpár T., Bednárik É., Börcsök Z., Csitári Cs., Farkas R., Gerencsér K., Kocsis Z., Markó G., Németh G., Pakainé Kovács J., Schiberna E., Stark M., Toth B. (2011): A magyarországi lemezgyártás társadalmi és gazdasági hatékonyságának értékelése (Assessment social and economic efficiency of plate production in Hungary) NYME tanulmány, 277 pp.
 19. Molnár S., Pásztory Z., Horváth N., Börcsök Z., Nagy I. (2011): Új ismeretanyagok összeállítása a termékminőség javításának célzatával. Kutatási zárójelentés. 99 pp. (Velux).
 20. Börcsök Z., Horváth N., Nagy I. (2011): Bútoripari élzárók minőségének javítása egy hatékony anyagminőség-ellenőrző eljárás és vizsgálati eszköz kifejlesztése révén. Kutatási Zárójelentés. Forest. 74 pp.
 21. Antalfi, E., Molnár, S., Fehér, S., Börcsök, Z. (2010): A Xylem Topology and Dendrochronology Study: Neocene Cypress and Redwood Forest, Now a Viable Source for Biomass Energy, 64th International Convention on June 20-22, 2010 at the Monona Terrace Community & Convention Center in Madison, Wisconsin.
 22. Molnár, S., Börcsök, Z. (2010): The role and future of the broadleaved trees in the Hungarian forests and wood industry. “Hardwood Science & Technology” The 4th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe. Sopron, Hungary, 17-18 May 2010. pp. 69-74. ISBN 978-963-9883-52-9.
 23. Börcsök, Z. (2010): Gombák a kertészek szolgálatában (Mushroom in service of the gardeners). TIT előadás, Sopron, 2010. május 25.
 24. Börcsök, Z., Schöberl, M., Molnár, S., Lakatos, Á., Ábrahám, J., Molnár, A. (2010): A fatermékekben tárolt szén mennyisége hazánkban és annak szerepe a klímavédelemben (The quantity of carbon, stored in wood products in Hungary, and its role in climate protection) “A fa, mint a fenntartható fejlődés alapanyaga” konferencia 2010. 09. 10., Sopron.
 25. Molnár, S., Börcsök, Z. (2010): The role of the wood in climate protection. Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia, Sopron, Hungary, 21th October 2010. oral presentation.
 26. Molnár, S., Börcsök, Z. (2010): Felkészülés a klímaváltozásra és hatásainak enyhítésére az erdészeti és faipari ágazatban – A fa és papíripari termékekben tárolt szén mennyiségének meghatározása. (Preparing for climate change and mitigation in the forestry and wood sector - Determination of quantity of carbon, stored in wood and paper products) A TÁMOP 4.2.2. projekt, valamint a COST-ECHOES európai uniós együttműködési program közös, nemzetközi konferencia, Sopron, Hungary, 14th October 2010. oral presentation.
 27. Molnár, S., Börcsök, Z., Komán Sz., Szabó, L. (2010): РОЛЬ БЫСТРОРАСТУЩИХ НАСАЖДЕНИЙ В УВЕЛИЧЕНИИ БИОМАССЫ ДРЕВЕСИНЫ И СОХРАНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ ВЕНГРИИ. (The role of fast-growing plantations in growing the biomass production and protecting the environment in Hungary.) 2010. októberi V. nemzetközi internet konferencia kiadványában 8-10 oldalon. St. Peterburg Erdészeti Akadémia. http://ftacademy.ru/science/internet-conference/index.php?id=5
 28. Molnár, S., Németh, R., Tolvaj, L., Horváth, N., Ábrahám, J., Komán, Sz., Börcsök, Z. (2009): Az álgesztes bükk. Magyar Asztalos és Faipar 2009/1: 105.
 29. Molnár, S., Fehér, S., Börcsök, Z., Antalfi, E. (2009): Milyen fák éltek a Pannon-tenger partján, Bükkábrányban? Magyar Asztalos és Faipar 2009/1: 88-89.
 30. Börcsök Z. (2009): Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata. doktori disszertáció.
 31. Börcsök Z., Börcsök E. (2008): Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor) levélváltozatosságának vizsgálata Fourier-analízis segítségével. Kitaibelia 13(1) Mellékletében.
 32. Molnár S., Csupor K., Fehér S., Németh R., Komán Sz., Ábrahám J., Tolvaj L., Börcsök Z., Tóth T., Katona G., Hegedűs J. (2008): Ültetvényes faanyagok nemesítése és korszerű felhasználása. Magyar Asztalos és Faipar, 2008/11: 97-98.
 33. Molnár, S., Fehér, S., Németh, R., Horváth, N., Komán, Sz., Bak, M., Börcsök, Z. (2008): Ültetvényes faanyagok hasznosításának új módszerei és termékei. Az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napja 2008. november 7. Poszter.
 34. Molnár, S., Albert, L., Fehér, S., Börcsök, Z., Ábrahám, J., Hofmann, T., Antalfi, E. (2008): Anatomical and chemical characteristics of Miocene Taxodiaceae species from Bükkábrány (Hungary). Wood Matters: A celebration of the work of John Barnett, IAWA, London, 2008. május 29-30. p. 23.
 35. Fehér, S., Antalfi, E., Börcsök, Z., Molnár, S. (2008): A bükkábrányi ősfák anatómiai és sűrűségi vizsgálata. Faipar 56: 9-15.
 36. Molnár S., Fehér, S., Németh, R., Csupor, K., Horváth, N., Pásztory, Z., Börcsök Z., Ábrahám, J., Komán, Sz., Szeles, P., Bak, M.(2008): Az ültetvényes faanyagok minőségi sajátosságai In: Molnár, S., Führer, E., Toth, B. (szerk.) (2008): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. pp. 30-36.
 37. Börcsök Z. (2007): Bambuszparketta, Parafa padlóburkolók. In: Molnár, S., Várkonyi, G. (szerk.) (2007): Nagy parkettakönyv. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. pp.: 130-136.
 38. Börcsök Z. (2007): A növényi sejtek és szövetek. In: Molnár, S., Peszlen, I., Paukó, A. (2007): Faanatómia. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. pp. .13-24.
 39. Molnár, S., Németh, R., Börcsök, Z. (2007): Plantation is our future Wood-Resource, Ányos Jedlik project, National Research and Development Program. COST E44 Training School on Plantation Timber – new challenges at the University of West Hungary, Sopron, 7th–11th May 2007.
 40. Börcsök Z. (2006): A bambuszról bővebben. Parketta magazin 2006/4: 4-5.
 41. Börcsök Z. (2006): Rendellenes elszíneződés a gesztben, Egyenlőtlen torz évgyűrűk, csavarosság, ferdeszálúság. In: Molnár, S. (szerk.) (2006): Fahibák, fakárosítások. NYME, ERFARET, Sopron. pp.: 44, 48, 54.
 42. Börcsök Z. (2004): Levélmorfológiai vizsgálatok dunántúli mezei szileken. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI, 2004. február 26-29. Keszthely, Előadások és Poszterek, Összefoglaló kötet: p. 43.
 43. Börcsök Z. (2004): Vezérfonal a Magyarországon előforduló szilek (Ulmus spp.) meghatározásához. Flora Pannonica 2(2): 141-152.
 44. Börcsök Z. (2004): Botanikai kutatások a péterhidai fás legelőn. Somogy megyei Múzeumok Közleményei 16: 365-279.
 45. Börcsök Z. (2003): Morfológiai vizsgálatok dunántúli mezei szileken. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadások és poszterek összefoglalói. pp. 377-380.
 46. Börcsök Z. (2003): Dunántúli mezei szilek morfológiai változatosságának térképezése, szilherbárium létrehozása. Kutatási jelentés. KVVM KAC pályázat HP-02-2-023.
 47. Börcsök Z. (2003): A péterhidai fás legelő. Szakdolgozat, NYME.
 48. Börcsök Z. (2002): Morfológiai kutatások a hazai mezei szil (Ulmus minor s.l.) fajkomplexen. Kutatási jelentés. FVM 07-11-94-7-1-010-8-01 (IV/2001) Erdészeti Közcélú pályázat, FVM.
 49. Bartha D. – Börcsök Z. – Király G. (2001): Növényrendszertan I. NYME, Sopron
 50. Börcsök Z. (2001): A mezei szilek Magyarországon. Áttekintés és problémafelvetés. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium Előadások Összefoglalói pp. 39-44.
 51. Börcsök Z. – Horváth T. (2000): A péterhidai fás-legelő (poszter) IV. Aktuális flóra- és vegetáció-kutatás Magyarországon.
 52. Bartha D. – Börcsök Z. – Király G. (2000): Románia fa- és cserjefajai. (erdélyi távoktatás, vmh) NYME, Sopron.
 53. Bartha D. – Börcsök Z. (1999): Románia fa- és cserjefajai. (erdélyi távoktatás, kmh) NYME, Sopron.
 54. Börcsök Z. (1999): A világ erdeinek megőrzése. Erdészeti Lapok 134(1): 19.