Az IK kutatási területei

Az Innovációs Központ több területen folytat jelentős kutató munkát, az alábbiakban ezek közül a jelentősebbek:

Épületek energiahatékonyságának fejlesztése terén több sikeres projektet és több új megoldást dolgoztak ki az IK munkatársai. Az eredmények közül kiemelkedik a Tükörpanel hőszigetelési rendszer és a szezonális hőtároló rendszer. Jelenleg is folynak energetikai kutatások az épületek energia megőrzésének és ellátásának fejlesztésére. Az egyetem közelében felépült teszt épületen több kísérleti mérés is folyik.

Nyár faanyag építészeti célú felhasználására is folynak kutatások kiemelkedően jó eredményekkel.

Fontos kutatási terület a térfogat és a nedvességtartalom alapú faanyag átvételi módszerek és eszközök fejlesztése is. A kutatások részben a fotóanalitikus módszerekre és a nedvességmérés pontosságára irányulnak. Több új eszközt fejlesztettek ki a mérési és mintagyűjtési feladatok gyorsabb, pontosabb ellátására.

A faipari és erdőgazdasági üzemek hatékonyságának meghatározására, a kihasználtság javítására szintén egy kutatási program indult. E program keretében önköltség számítási rendszer készült, melynek segítségével a gyártási költségek termékenként ismerté válnak egy-egy üzemben. A kihasználtság mérésére új teljesítménymérő eszköz rendszert fejlesztettek ki, mely segítségével másodperc pontosan határozható meg az egyes termelő gépek kihasználtsága vagy leterheltsége.

Több projekten átnyúlóan foglalkozik az Innovációs Központ a széndioxid egyre égetőbb kérdéseivel. A fa kiváló lehetőségekkel rendelkezik a széndioxid elleni küzdelemben, ugyanis egyrészt a létrejötte során jelentős mennyiségű CO2-t köt meg a légkörből, másrészt a feldolgozása is kevesebb CO2 kibocsátást eredményez, mint más alapanyagok.

Egyre fontosabb kutatási területté válik az innovációs módszerek fejlesztése alkalmazása. Ezen a területen az IK jelentős előremutató eredményekkel rendelkezik. Célunk az innovációs módszerek egyre hatékonyabb alkalmazása mind a kutatóintézeti, mind a kis közép vagy nagyvállalati kutatásokban, kooperációkban.
A kutatások mellett az IK több innovációval kapcsolatos tárgyat gondoz.